Online Open Campus

TUYỂN SINH TRƯỜNG OBC


TUYỂN SINH CHO KỲ NHẬP HỌC THÁNG 10/2024

KHOA NGÔN NGỮ NHẬT


Từ nay đến tháng 06/2024: Tư vấn và nhận hồ sơ đăng ký nhập học. Thi tuyển sinh. Thời gian để sinh viên hoàn thành chương trình tiếng Nhật cơ bản (150 giờ học hoặc N5).

Tháng 06/2024 - 09/2024: Thời gian hoàn tất thủ tục nhập cảnh và visa du học.

Tháng 10/2024                : Khai giảng & Nhập học.
HỌC PHÍ KHOA NGÔN NGỮ NHẬT


Học phí khoa ngôn ngữ Nhật

Các loại phí khác

Khi nhập học, sinh viên cần phải đóng 30,000 Yên phí bảo hiểm thương tật và phí bảo hiểm y tế năm đầu tiên. Phí bảo hiểm y tế năm thứ 2 sẽ do mỗi người tự chi trả.

Trường hợp học lên Khoa Chuyên ngành của trường

Sinh viên sẽ được miễn giảm học phí Khoa Chuyên ngành (Trừ Khoa Văn hóa Quốc tế) năm đầu tiên tùy theo thời gian học tại Khoa Ngôn ngữ Nhật. (Từ 6 tháng đến 2 năm: Từ 25,000 Yên đến 100,000 Yên)

TUYỂN SINH CHO KỲ NHẬP HỌC THÁNG 10/2024

01. Khoa Kinh doanh - Giao tiếp (Business Communication)


THỜI GIAN HỌC: 02 NĂM


ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Học sinh đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam.

Hoàn thành khóa ngôn ngữ Nhật tại trường OBC (đạt trình độ N3) và vượt qua kỳ thi đầu vào (Học sinh có thể vào thẳng khoa chuyên môn nếu có bằng N2).

TUYỂN SINH CHO KỲ NHẬP HỌC THÁNG 10/2024


Với học sinh chưa đạt được tiếng Nhật JLPT N2:

Đăng ký nhập học vào Khoa Ngôn ngữ Nhật OBC tại đây

Với học sinh có bằng JLPT N2 trở lên và có nguyện vọng nhập học trực tiếp vào Khoa:

Từ nay đến tháng 06/2024  Tư vấn và nhận hồ sơ đăng ký nhập học. Thi tuyển sinh.

Tháng 06/2024 - 09/2024: Thời gian hoàn tất thủ tục nhập cảnh và visa du học.

Tháng 10/2024                : Khai giảng & Nhập học.HỌC PHÍ (chưa bao gồm phí ký túc xá, phí hồ sơ)

Phí tuyển sinh: 15,000 yên (~ 3,000,000 đồng)

Phí nhập học: 150,000 yên (~ 30,000,000 đồng)

Học phí 1 năm:

Tỷ giá: 1 yên = ~200 đồng

Học phí khoa kinh doanh

Các loại phí khác:

Học phí khoa kinh doanh

Tổng cộng 2 năm tiền học:

Học phí khoa kinh doanh
Khoa Kinh doanh - Giao tiếp
Khoa Kinh doanh - Giao tiếp
Khoa Kinh doanh - Giao tiếp

Giới thiệu về Khoa Kinh doanh - Giao tiếp

Học bổng – Chế độ hỗ trợ chi phí

Học bổng

Lộ trình học Khoa Kinh doanh - Giao tiếp


Lộ trình Khoa Kinh doanh - Giao tiếp

02. Khoa Điều dưỡng phúc lợi


THỜI GIAN HỌC: 02 NĂM


ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Với học sinh chưa đạt được tiếng Nhật JLPT N2

Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Hoàn thành Khoa Ngôn ngữ Nhật OBC (đạt trình độ N3 trở lên) với tỷ lệ chuyên cần trên 90%.

Vượt qua Kỳ thi tuyển sinh của Khoa.

Với học sinh có bằng JLPT N2 trở lên và có nguyện vọng nhập học trực tiếp và Khoa:

Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Vượt qua Kỳ thi tuyển sinh của Khoa.

TUYỂN SINH CHO KỲ NHẬP HỌC THÁNG 10/2024


Với học sinh chưa đạt được tiếng Nhật JLPT N2:

Đăng ký nhập học vào Khoa Ngôn ngữ Nhật OBC tại đây

Với học sinh có bằng JLPT N2 trở lên và có nguyện vọng nhập học trực tiếp vào Khoa:

Từ nay đến tháng 06/2024  Tư vấn và nhận hồ sơ đăng ký nhập học. Thi tuyển sinh.

Tháng 06/2024 - 09/2024: Thời gian hoàn tất thủ tục nhập cảnh và visa du học.

Tháng 10/2024                : Khai giảng & Nhập học.


HỌC PHÍ (chưa bao gồm phí ký túc xá, phí hồ sơ)

Phí tuyển sinh: 15,000 yên (~ 3,000,000 đồng)

Phí nhập học: 150,000 yên (~ 30,000,000 đồng)

Học phí 1 năm:

Tỷ giá: 1 yên = ~200 đồng

Học phí khoa điều dưỡng

Các loại phí khác:

Học phí khoa điều dưỡng

Tổng cộng 2 năm tiền học:

Học phí khoa điều dưỡng
Khoa Điều dưỡng
Khoa Điều dưỡng
Khoa Điều dưỡng

Giới thiệu về Khoa Điều dưỡng

Học bổng – Chế độ hỗ trợ chi phí

Học bổng
Học bổng

Lộ trình học Khoa Điều dưỡng phúc lợi


Lộ trình Khoa Điều dưỡng phúc lợi

03. Khoa Đầu bếp ẩm thực Nhật Bản


THỜI GIAN HỌC: 01 NĂM


ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Với học sinh chưa đạt được tiếng Nhật JLPT N2

Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Hoàn thành Khoa Ngôn ngữ Nhật OBC (đạt trình độ N3 trở lên) với tỷ lệ chuyên cần trên 90%.

Vượt qua Kỳ thi tuyển sinh của Khoa.

Với học sinh có bằng JLPT N2 trở lên và có nguyện vọng nhập học trực tiếp và Khoa:

Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Vượt qua Kỳ thi tuyển sinh của Khoa.

TUYỂN SINH CHO KỲ NHẬP HỌC THÁNG 10/2024


Với học sinh chưa đạt được tiếng Nhật JLPT N2:

Đăng ký nhập học vào Khoa Ngôn ngữ Nhật OBC tại đây

Với học sinh có bằng JLPT N2 trở lên và có nguyện vọng nhập học trực tiếp vào Khoa:

Từ nay đến tháng 06/2024  Tư vấn và nhận hồ sơ đăng ký nhập học. Thi tuyển sinh.

Tháng 06/2024 - 09/2024: Thời gian hoàn tất thủ tục nhập cảnh và visa du học.

Tháng 10/2024                : Khai giảng & Nhập học.

HỌC PHÍ (chưa bao gồm phí ký túc xá, phí hồ sơ)

Phí tuyển sinh: 15,000 yên (~ 3,000,000 đồng)

Phí nhập học: 150,000 yên (~ 30,000,000 đồng)

Học phí 1 năm:

Tỷ giá: 1 yên = ~200 đồng

Học phí khoa đầu bếp ẩm thực Nhật Bản

Các loại phí khác:

Học phí khoa đầu bếp ẩm thực Nhật Bản

Tổng cộng 2 năm tiền học:

Học phí khoa đầu bếp ẩm thực Nhật Bản
Khoa đầu bếp ẩm thực Nhật Bản
Khoa đầu bếp ẩm thực Nhật Bản
Khoa đầu bếp ẩm thực Nhật Bản

Giới thiệu về Khoa Đầu bếp ẩm thực Nhật Bản

Học bổng – Chế độ hỗ trợ chi phí

Học bổng

Lộ trình học Khoa Đầu bếp ẩm thực Nhật Bản


Lộ trình Khoa Đầu bếp ẩm thực Nhật Bản