Online Open Campus

TUYỂN SINH CHO KỲ NHẬP HỌC THÁNG 10/2024

KHOA ĐIỀU DƯỠNG PHÚC LỢI


ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Với học sinh chưa đạt được tiếng Nhật JLPT N2

Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Hoàn thành Khoa Ngôn ngữ Nhật OBC (đạt trình độ N3 trở lên) với tỷ lệ chuyên cần trên 90%.

Vượt qua Kỳ thi tuyển sinh của Khoa.

Với học sinh có bằng JLPT N2 trở lên và có nguyện vọng nhập học trực tiếp và Khoa:

Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Vượt qua Kỳ thi tuyển sinh của Khoa.

Với học sinh chưa đạt được tiếng Nhật JLPT N2:

Đăng ký nhập học vào Khoa Ngôn ngữ Nhật OBC tại đây

Với học sinh có bằng JLPT N2 trở lên và có nguyện vọng nhập học trực tiếp vào Khoa:

Từ nay đến tháng 06/2024  Tư vấn và nhận hồ sơ đăng ký nhập học. Thi tuyển sinh.

Tháng 06/2024 - 09/2024: Thời gian hoàn tất thủ tục nhập cảnh và visa du học.

Tháng 10/2024                : Khai giảng & Nhập học.


HỌC PHÍ (chưa bao gồm phí ký túc xá, phí hồ sơ)

Phí tuyển sinh: 15,000 yên (~ 3,000,000 đồng)

Phí nhập học: 150,000 yên (~ 30,000,000 đồng)

Học phí 1 năm:

Tỷ giá: 1 yên = ~200 đồng

Học phí khoa điều dưỡng

Các loại phí khác:

Học phí khoa điều dưỡng

Tổng cộng 2 năm tiền học:

Học phí khoa điều dưỡng
Khoa Điều dưỡng
Khoa Điều dưỡng
Khoa Điều dưỡng

Giới thiệu về Khoa Kinh doanh - Giao tiếp

Học bổng – Chế độ hỗ trợ chi phí

Học bổng
Học bổng

Lộ trình học Khoa Điều dưỡng phúc lợi


Lộ trình Khoa Điều dưỡng phúc lợi